Hjärnan påverkar dig mer än du anar

Förr i tiden var det många som höjde ögonbrynet åt dig när du pratade om hjärnans betydelse för dina val och känslor, det var något som kallades hokus pokus. Idag däremot har hjärnan fått mer och mer forskning tillägnat sig och man har kunnat bevisa hur och varför man känner sig glad av vissa låtar…

Psykisk ohälsa kommer i många former

Att definiera vad psykisk ohälsa betyder är inte lätt. Man kan säga att det är ett samlingsbegrepp för allt psykiskt illamående. Där ingår allt från lindriga psykiska tillstånd som lättare ångest och nedstämdhet till de mer allvarligare tillstånden som schizofreni, bipolär eller funktionsnedsättningar som exempelvis autism och allvarligare ADHD. Psykiska sjukdomar finns det många av…

Psykisk hälsa i Sverige

Det går att mäta psykisk hälsa på olika sätt. “Allmän självskattad hälsa” omfattar psykisk, somatisk och social hälsa, “psykiskt välbefinnande” innefattar främst positiva dimensioner av psykisk hälsa och “nedsatt psykiskt välbefinnande” omfattar lättare psykisk ohälsa. Besvär som sömnbesvär, oro, stress och ångest är viktiga aspekter för att förstå den psykiska hälsan hos befolkningen då andelen…

Birgitta Kimbers arbete inom undervisning

Birgitta Kimber är en svensk författare som har forskat och skrivit flera böcker som fokuserar på ledarskap, förhållningssätt och SET, som står för Social och Emotionell träning. När studien om just SET genomfördes var det två utvalda skolor som utsågs i experimentet och här fick lärarna på skolorna i uppgift att anpassa SET-programmet i undervisningen…

Mer om Kimbers forskningsområde

Psykisk ohälsa är något som förr ansågs vara en företeelse endast vuxna kunde uppleva och som barn var förskonade från. Men med större insikt och förståelse för hur samhällets förändring och barns omgivning påverkar dem, har resultat påvisats att barn långt ner i åldrarna lider av psykisk ohälsa. Det har lett till att mycket forskning…

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer eller vetenskaplig publicering är forskningsrapporter som har blivit granskade av kunniga inom det aktuella ämnet före de publicerats. Själva begreppet vetenskapliga publikationer är ett samlingsnamn för akademiska texter som vetenskapliga artiklar och böcker, doktors- och licentiatavhandlingar, arbetsnoteringar, rapporter och utvärderingar. De olika texterna och anteckningarna värderas olika högt och självklart spelar även källan…

Böcker skrivna av Kimber

Birgitta Kimber är en kvinna med flera imponerande titlar, hon är utbildad lärare, speciallärare, beteendevetare, legitimerad psykoterapeut samt Medicine Doktor. Birgitta är skapare av SET; ett särskilt program som ofta används inom skolan och som syftar till att förebygga psykisk ohälsa. Hon arbetar med handledning i framförallt evidensbaserade metoder i skolan, som visat sig vara…

Vem är Birgitta Kimber?

Birgitta Kimber är ett känt namn inom akademiska- och forskningsrelaterade områden och inte minst när det kommer till det svåra ämnet psykisk ohälsa. Hon är utbildad speciallärare och beteendevetare samt legitimerad psykoterapeut med studier inom medicinsk vetenskap. Under åren har Kimber lärt ut evidensbaserade metoder åt statliga institutioner så som Statens Folkhälsoinstitut och Socialdepartementet. På…