Vem är Birgitta Kimber?

Birgitta Kimber är ett känt namn inom akademiska- och forskningsrelaterade områden och inte minst när det kommer till det svåra ämnet psykisk ohälsa. Hon är utbildad speciallärare och beteendevetare samt legitimerad psykoterapeut med studier inom medicinsk vetenskap. Under åren har Kimber lärt ut evidensbaserade metoder åt statliga institutioner så som Statens Folkhälsoinstitut och Socialdepartementet. På Örebro Universitet har hon även undervisat på psykologiprogrammet och hennes böcker används som kurslitteratur.

Kimber har ett stort engagemang i sina åtaganden och hon har utöver undervisning även deltagit i olika Tv-program där ämnet ledarskap och handledning stått på agendan. Birgitta arbetar mycket med att utbilda och handleda. SET (social och emotional träning) är namnet på ett unikt program framtaget av Birgitta Kimber med syftet att förebygga psykisk ohälsa Det har även publicerats ett antal böcker med olika riktningar inom detta program.

SET – ett Birgitta Kimber program

SET bygger på forskning från 90-talet som baserade sig på att olika typer av förebyggande program som ansågs effektiva i skolundervisning. Det handlar om självkontroll, problemlösning, kommunikation och relationsskapande för att nämna några viktiga grundstenar i SET. Kimber tog fram ett unikt program för barn i grundskoleålder som syftar till att barn stegvis får lära känna sig själva för att kunna förmedla känslor. Programmet motverkar helt enkelt psykisk ohälsa bland barn i skolålder.

I SET handlar mycket om att barn ska lära sig att bolla olika uppfattningar på ett respekterande sätt, vilket uppnås genom att träna känslor med barnen. Att hantera känslor behövs praktisk träning för att på riktigt kunna ta till sig det. Inom SET-programmet ingår även läxor och det är av stor vikt att även föräldrarna får insikt i vad eleverna faktiskt jobbar med för att stärka arbetet även på familjenivå.

Kända publikationer

Biritta Kimber har skrivit mängder av böcker genom åren där hennes stora forskningsintresse för psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är det centrala. “Att stå ut med busungar” publicerades redan 1993 och var ett verk från Kimber innan hennes omtalade SET-program blev allmänt känt. “Älskade förbannade tonåring” är ett resultat från senare år där Kimbers arbete för att motverka psykisk ohälsa bland barn i tonåren behandlas och diskuteras.

Idag används flertalet av Kimbers böcker och läromedel som kurslitteratur på Örebro Universitet och när det kommer till SET-programmet finns läromedel för varje skolår. RESCUR är ett undervisande läromedel med titeln “Jag vill, jag kan, jag törs” med syftet att främja barns resiliens. Birgitta Kimber har även ett stort bagage av vetenskapliga publikationer med sig; flertalet av dessa i samarbete med andra tongivande forskare från den internationella arenan för hälsovetenskap.

Kurser och utbildning

Birgitta Kimber är en flitigt anlitad föreläsare när det kommer till psykisk ohälsa och förebyggande verksamhet. Hon erbjuder, utöver sina föreläsningar vid universitet och på särskilda arrangemang, även utbildningar och kurser. En intressant föreläsning är Kimbers förklaring av teorin bakom det omtalande SET-programmet. En annan populär utbildning är “Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet” som går ut på att sätta ledaren i centrum och visa exempel på förhållningssätt som bevisat sig vara effektiva inom skolundervisning.

Studiedagar kan också erbjudas av Birgitta Kimber som bland annat arrangerar “Det svåra samtalet” där dagen går ut på att samtala kring relationen barn och förälder, där svårigheter i att tala med föräldrar till barn som har svårigheter eller program diskuteras. Syftet är att lyfta fram aspekter som kan skapa ett samarbete med föräldrarna som i längden kan hjälpa det utsatta barnet. Kimber erbjuder även längre typer av utbildningsdagar, bland annat handledarutbildning till pedagoger i SET.

Vad är psykisk ohälsa?

I medicinska termer är psykisk ohälsa ett uttryck för problem som på ett eller annat sätt inkluderas i vad som bedöms som en psykiatrisk diagnos. Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa bland den yngre generationen ökat avsevärt, vilket är en larmklocka för att något är fel i samhället. Birgitta Kimber är en av mest aktiva när det kommer till att förebygga psykisk ohälsa och hjälpa barn som är på fel väg ut i livet.

Kimber – en kunskapsspridare

Psykisk ohälsa är än idag lite tabu i samhället och det är först på senare år problematiken kring detta börjat tas på allvar inom både sjukvård och skola. Birgitta Kimber är en av de som aktivt kämpar för att upplysa om de problem många barn och ungdomar faktiskt har. Hennes forskning och böcker, kurser och utbildningar, är viktiga verk som inte bara upplyser utan även handleder och ger praktiska verktyg till både föräldrar och lärare.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *