Psykisk ohälsa kommer i många former

Att definiera vad psykisk ohälsa betyder är inte lätt. Man kan säga att det är ett samlingsbegrepp för allt psykiskt illamående. Där ingår allt från lindriga psykiska tillstånd som lättare ångest och nedstämdhet till de mer allvarligare tillstånden som schizofreni, bipolär eller funktionsnedsättningar som exempelvis autism och allvarligare ADHD. Psykiska sjukdomar finns det många av men depression, panikångest och ångest räknas som de vanligare åkommorna i Sverige idag.

Psykiska störningar är idag ett vanligt förekommande fenomen, och cirka 10-20 % av Sveriges befolkning har vid en given tidpunkt upplevt ett tecken på någon form av störning. Trots detta är det endast 2-3 % av befolkningen som faktiskt kommer i kontakt med den psykiska vården. En psykisk sjukdom kan drabba vem som helst, och har ett vitt spektrum. Det innehåller de mer extrema sjukdomarna som psykos till problem som stör i vardagen.

Psykisk ohälsa

Psykiska sjukdomar innehåller en rad tillstånd som schizofreni, panikångest och olika former av psykiska störningar som exempelvis psykoser. Psykiska problem kan uppkomma ifrån trauman, vara ärftliga eller uppkomma om man haft en svår uppväxt. Men frågan är: vad räknas som psykisk ohälsa? Inom kategorin psykisk sjukdom brukar man räkna in mer allvarligare störningarna som autism, schizofreni och ADHD, medan stress och ångest brukar räknas som allmän psykisk ohälsa. Detta kan leda till allvarligare psykiska sjukdomar.

Vad som räknas som psykisk ohälsa och som psykisk sjukdom brukar delas in beroende på hur mycket dina symptom stör ditt vardagsliv och hindrar en ifrån att ha ett vanligt liv. Att diagnosticera en psykisk sjukdom kan ofta vara svårt då symptom kan skilja sig från varandra från person till person. Diagnostiseringen brukar ofta vara komplicerad och tidskrävande. Diagnostiseringen sker genom en lång utredning som isolerar olika symptom och jämför mot kriterier.

Ångestsyndrom

Den vanligaste gruppen av psykiska sjukdomar som drabbar svenska folket är ångestsyndrom. I denna grupp ingår panikångest, generell ångest, fobier och tvångssyndrom. Att ha någon typ av ångest är mycket vanligt. Symptomen på ångest är att konstant ha en känsla av att något fruktansvärt kommer att hända. Hjärtat börjar slå lite snabbare, du kan börja svettas och få klumpar i magen. Många kan också få svårt att andas.

Social fobi innebär att du är rädd för uppmärksamheten, finner det jobbigt med nya människor och att ha gruppkontakt. Vid för mycket av detta kan personen utveckla mycket stark ångest. Tvångssyndrom (OCD) betyder att du har stora problem med tvångsmässigt beteende. Det kan betyda att du tvättar händerna extremt många gånger, eller att du måste kolla så att din dörr är låst x antal gånger. Får du inte göra detta kan du få extrem ångest.

Depression

En depression kan drabba vem som helst, när som helst. En depression kan dock oftast bero på en utlösande faktor. Vanligast kan det röra sig om någon sorts övergångsperiod i livet, som en sjukdom, ett dödsfall eller en skilsmässa. Det är också vanligt att bli nedstämd utan någon anledning. En depression går att bli frisk från, så skulle man uppleva en nedstämdhet längre än två veckor är det viktigt att söka hjälp.

Symptom på depression är om du sällan känner dig glad, inte ens när du gör sådant du vanligtvis tycker om. Din lust och ork att ta itu med saker försvinner och vardagliga sysslor kan kännas omöjliga. Att vara deprimerad kan också betyda att du känner ångest, har problem med sömnen, känner att livet är hopplöst och tillvaron meningslös. Depression kan behandlas på många sätt och efter ett par veckor med behandling känner sig de flesta bättre.

Psykos

En psykos är en sjukdom som betyder att man har en störd upplevelse av verkligheten. Den drabbade av sjukdomen upplever sin psykos som verklighet. Det stora problemet med de som är drabbade av en psykos är att de inte kan lita på sina sinnen, då den drabbade inte kan veta om det som faktiskt händer är på riktigt. Den sjukdom som först och främst många känner till när det kommer till psykos är schizofreni.

Ätstörningar

Ätstörningar är en sjukdom som innebär att den drabbade har ett skevt och problematiskt förhållande till sin kropp och mat. De vanligaste ätstörningarna är anorexi och bulimi. Någon som lider utav anorexi har en stor fobi angående sin vikt, och en extrem rädsla över att gå upp i vikt. Det är vanligt att de svälter sig. Med en bulimiker är det vanligare med en variation av självsvält och hetsätning som oftast leder till en framtvingad kräkning.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *